Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘antal sättpotatis’

Nästa år räknar jag med att vi behöver ca 100 kg vinterpotatis. Om jag tar ett medeltal av skörden vi fick förra året så kan jag räkna med att få 8 kg potatis av ett kilo sättpotatis. 100 kg delat med 8 ger 12,5 kg sättpotatis.
Ska man sedan spara egen potatis för att ha som sättpotatis året därpå, kan man behöva öka på med 10 % för det.
10% på 12,5 ger 1,25 kg. Man får också räkna med att det blir ett visst svinn, gröna potatisar, skadade och kanske visst angrepp från sniglar mm. Jag ökar på 10 % för det också. Totalt ökar jag på mängden satt med 2,5 kilo. Då är vi uppe i 15 kg sättpotatis.
Herefordkor
Grannens kor som producerar vår gödsel

Då kommer nästa fråga, hur mycket trädgårdsland behövs för att sätta 15 kg?
Hur mycket potatis man sätter per kvadratmeter, beror på flera saker, stora potatisar behöver större mellanrum mellan varje potatis än mindre potatisar, vinterpotatis kan behöva mer utrymme mellan varje potatis i raden och mellan raderna. De ska ju stå länge, blasten blir både hög och vid, står de då för tätt ökar det risken för bladmögel mm, samt att själva potatisen i jorden behöver plats för att växa. Tidigpotatisen kan stå tätare, den tar vi ju gärna upp tidigt, så den behöver inte lika mycket utrymme som vinterpotatisen.
Men man brukar räkna med mellan 2,3 – 3,8 kg/ 10 kvadratmeter eller 0,2-0,3 kg/ kvadratmeter.
Så ca 50 kvadratmeter kan behövas för 15 kg sättpotatis.
Jag sätter ca 0,3 kg per kvadratmeter och får ca 2,4 kg i skörd.
Ni hänger med hur en del mattelektioner på lantbruksskolan kunde se ut? 🙂

Skulle allt gå som en dröm och potatisen ger riktigt bra, då kan det bli uppåt 140 kg eller mer, det ser jag inte som något större problem. Vi får dela med oss till ännu fler, mer potatis till släkten helt enkelt.
Eller också blir det urdåligt och då får vi göra som vanligt, köpa potatis.
Små arbetshänder
Jord under naglarna får man när man hjälpt till i potatislandet

Sedan beror det på vilken sort man sätter. Jag kommer att sätta mer av vinterpotatisen Asterix, den gav stora fina potatisar, som inte blev angripna av sniglar, King Edward var mer omtyckt av sniglarna även om det inte var några stora angrepp. Och King Edward är mer mottaglig för alla möjliga potatissjukdomar. Något som vi här i södra delen av landet kan drabbas ganska hårt av, om året blir regnigt och fuktigt.

Jag sådde flera olika sorters morötter i år, gula, lila, vita, röda och så de vanliga höst och vintermorötterna.
När jag vägde dem så delade jag inte upp dem i olika sorter, utan alla hamnade i kategorin ”morot”, totalt fick vi lite drygt 2kg per sträckmeter. Dvs. 1 meter med sådda morötter gav 2 kg morötter i skörd.
Sår man sommarmorötter, som man tar upp tidigt när de är små o fina blir det mindre mängd kilo, höst och vintermorötterna ger mer eftersom de står kvar länge och blir stora.
Favoritsorten som jag kommer att så mer av är St Valery från Impecta.

Alla mängder jag skriver om är ungefärliga, och skörderesultaten är efter resultaten i vår trädgård.
Gunnel

Read Full Post »

Morfar och Mormors gård

Närproducerade sagor

UnderbaraClara

information är som bra kompost, den fungerar bäst när den sprids

Charles Dowding

No Dig Organic Gardening

Boäng

information är som bra kompost, den fungerar bäst när den sprids