Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘giftfri odling’

Vad är då ekologisk odling? Inom ekologisk odling/ organisk används inga kemiska bekämpningsmedel mot vare sig ogräs eller skadeinsekter. Inte heller används konstgödsel. Istället använder man sig av bl.a. täckodling, dvs. man täcker landet med gräsklipp, halm eller hö osv. Gröngödsling; man odlar olika grödor för att antingen plöja ner i marken eller att klippa ner o täcka odlingen med och naturligtvis gödsel från djur.  Man tillför även stenmjöl som är nermalda bergarter som innehåller mängder med mineraler. Och naturligtvis kompost! Man ser helt enkelt till att jorden är frisk och innehåller det den bör innehålla.

Vad som händer, när man tillför jorden dessa ämnen är att mullhalten ökar, jorden blir lätt för växterna att växa i, jorden håller fukt längre,det blir mer maskar och massor av små organismer som bearbetar gödseln så näringsämnena blir lättillgängliga för växterna. Jorden kommer att innehålla alla dessa ämnen som behövs för att växterna ska trivas,växa bra och de blir också mycket mer motståndskraftiga mot skadedjur och sjukdomar. Friska plantor som har tillgång till alla näringsämnen de behöver blir godare och mycket nyttigare för oss att äta! Flera undersökningar visar på att ägg från ”ekohöns”, mjölk från kor från ekologiska gårdar innehåller mer näring. Samma sak gäller med frukt och grönsaker.

www.fobo.se  föreningen organisk-biologisk odling kan du läsa mer.

Gunnel o Karoline

Read Full Post »

Morfar och Mormors gård

Närproducerade sagor

UnderbaraClara

information är som bra kompost, den fungerar bäst när den sprids

Charles Dowding

No Dig Organic Gardening

Boäng

information är som bra kompost, den fungerar bäst när den sprids