Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Fakta’ Category

Vi försöker så långt det är möjligt att vattna med regnvatten. Växterna  mår bäst av det. Grundvatten kan ju ofta innehålla mycket mineraler som inte blir så bra för växterna, vattnet från vår borrade källa tex. innehåller ganska mycket järn. Grundvatten som pumpas upp är oftast under 5 grader, och växterna vi vattnar kanske har en bladtemperatur på 25 grader under sommaren, så om vi vattnar med det kan växter o blommor ta skada. Vi har även en liten damm på tomten så vi kan pumpa vatten därifrån när regnvattnet tagit slut. Är det en riktig torr sommar får vi såklart ta från källan, men kan vi, undviker vi det.

Gunnel o Karoline

Read Full Post »

Larv i jordgubbslandet

När vi grävde om och gödslade jordgubbslandet i somras så hittade vi den här larven. Vi letade i vår insektsbok och det visade sig vara en ollonborrelarv. 

Ollonborrens larv lever 4 år i marken innan den förpuppas och bli en fullbildad skalbagge. I slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet så var ollonborren vanligt förekommande i södra Sverige. I vissa regioner var den så pass stor skadegörare att man fick betalt av fjärdingsman för inlämnade ollonborrar. År 1887 samlade man i Hallands län in 448 230 liter ollonborrar.  Åke Sandhall Småkryp

Read Full Post »

Vad är då ekologisk odling? Inom ekologisk odling/ organisk används inga kemiska bekämpningsmedel mot vare sig ogräs eller skadeinsekter. Inte heller används konstgödsel. Istället använder man sig av bl.a. täckodling, dvs. man täcker landet med gräsklipp, halm eller hö osv. Gröngödsling; man odlar olika grödor för att antingen plöja ner i marken eller att klippa ner o täcka odlingen med och naturligtvis gödsel från djur.  Man tillför även stenmjöl som är nermalda bergarter som innehåller mängder med mineraler. Och naturligtvis kompost! Man ser helt enkelt till att jorden är frisk och innehåller det den bör innehålla.

Vad som händer, när man tillför jorden dessa ämnen är att mullhalten ökar, jorden blir lätt för växterna att växa i, jorden håller fukt längre,det blir mer maskar och massor av små organismer som bearbetar gödseln så näringsämnena blir lättillgängliga för växterna. Jorden kommer att innehålla alla dessa ämnen som behövs för att växterna ska trivas,växa bra och de blir också mycket mer motståndskraftiga mot skadedjur och sjukdomar. Friska plantor som har tillgång till alla näringsämnen de behöver blir godare och mycket nyttigare för oss att äta! Flera undersökningar visar på att ägg från ”ekohöns”, mjölk från kor från ekologiska gårdar innehåller mer näring. Samma sak gäller med frukt och grönsaker.

www.fobo.se  föreningen organisk-biologisk odling kan du läsa mer.

Gunnel o Karoline

Read Full Post »

« Newer Posts

Morfar och Mormors gård

Närproducerade sagor

UnderbaraClara

information är som bra kompost, den fungerar bäst när den sprids

No Dig

No Dig Organic Gardening

Boäng

information är som bra kompost, den fungerar bäst när den sprids